Reklamačný poriadok

 1. Prevádzka poskytujúca starostlivosť o ľudské telo,v tomto prípade manikúru musí mať platné živnostenské oprávnenie.
 2. Povinnosť prevádzky:
 • vykonávať svoje služby iba odborne vyškoleným personálom,ktorí vlastní príslušné oprávnenie na výkon svojej profesie.
 • vykonávať požadovanú službu zodpovedne,podľa správnych technologických postupov,prislúchajúcich ku konkrétnemu pracovnému úkonu s materialmi a výrobkami k tomu určnými a ktoré neprekročili dobu záruky a podliehajúcimi normám EÚ.

        3. Zákazník bol pred začiatkom služby oboznámený s následnou domácou starostlivosťou a s možnosťou prípadnej reklamácie.

        4. Zásady domácej starostlivosti:

 • Rozhodli ste sa pre umelé predĺženie prírodných nechtov gélovým,alebo acrylovým systémom.Modelované nechty nepotrebujú toľko starostlivosti a vydržia upravené približne 3 týždne,podľa rýchlosti rastu nechtov.Umelé nechty sa aplikujú pri dlhotrvajúcom zhoršenom stave prírodných nechtov,resp.pre zbavenie sa zlozvyku - onychofágie(ohrýzanie nechtov).
 • Nechty si môžete lakovať a odlakovať  (vždy používať bezacetónový odlakovač) , prípadne zdobiť aj sama doma.
 • Pri domácej starostlivosti si musíte zakúpiť a používať vhodný pilník (napr. od Ingi nails 80/80 či 100/100 na umelé nechty.Pred použitím pilníka si nechty vždy odlakujte.Pilníkom si môžete upraviť dĺžku a tvar nechtov, alebo si upraviť prechody medzi prírodným a umelým nechtom a následne prelakovať.Pri tejto úprave si však treba dávať pozor , aby ste nepilovali pilníkom prírodný necht, pretože by mohlo prísť k poškodeniu a narušeniu nechtovej platničky.
 • Doporučujeme návštevu manikérk, ktorá Vám odborne a bez poškodenia nechtovej platničky upravý odrastené nechty.
 • Modelované nechty nikdy nestŕhajte, neokusujte ani neodstraňujte sami! - vzniká riziko prasknutia, poškodenia a narušenia nechtovej platničky.
 • Pokiaľ nie ste dostatočne zručná na ich domácu starostlivosť, väčšinou postačí iba prelakovanie podľa potreby.Keď si vyberiete vhodný lak, vydrží často do ďalšej návštevy salónu.

        5. Nezabúdajte, že nechty majú skôr estetický význam.Pri dodržaní základných pravidiel a dobrým zaobchádzaním Vás  Vaše nechty odmenia dlhou              trvácnosťou:

 • Používajte v bežnom živote viac brušká prstov ako nechty
 • Zvýšte pozornosť pri otváraní dverí či kufra svojho auta znížite tým riziko zlomenia
 • Pri stláčaní predmetov využívajte kĺby prstov, prípadne si pomôžte ceruzkou
 • Zvýšte pozornosť aj pri manipulácií so zásuvkou či skriňou
 • Nezabúdajte, že modelované nechty majú schopnosť viazať na seba teplo i chlad 
 • Pri používaní agresívnych chemických prostriedkov ako napr. savo,fixinela,chlór,peroxid,acetón a podobne.Je nutné používať ochranné rukavice,nechty by ste priamym kontaktom s chemikáliami znehodnotili ba dokonca zničili
 • Nechty si čistite aj z vnútornej strany kefkou, aby ste zabránili usadzovaním nečistôt a nedali tak príležitosť možnému ochoreniu